12.06.2019

Olympiáda detí materských škôl na Štiavničkáchkalendar
August
19. Pondelok

Materská škola zatvorená
20. Utorok
21. Streda
22. Štvrtok
23. Piatok
24. Sobota
25. Nedeľa
6