12.06.2019

Olympiáda detí materských škôl na Štiavničkáchkalendar
Júl
6. Pondelok

MŠ zatvorená do 31.7.2020
7. Utorok
8. Streda
9. Štvrtok
10. Piatok
11. Sobota
12. Nedeľa
6