Kontakt

Materská škola
Profesora Sáru 3
974 01  Banská Bystrica

Riaditeľka materskej školy: Mgr. Michaela Vargová, PhD.

• Tel. číslo: 048/414 35 42
• E-mail: michaela.vargova@banskabystrica.sk

Konzultačné hodiny: podľa dohody mailom alebo telefonicky.

Riaditeľka školskej jedálne: Marianna Majlingová

• Tel. číslo: 048/414 34 97
• E-mail: majlingova@banskabystrica.sk

Úradné dni pre verejnosť: utorok, štvrtok od 7:00 do 15:00