Občianske združenie Tvorivé dieťa v materskej škole Ladislava Sáru

Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy, týmto by sme Vás chceli poprosiť o príspevok pre naše OZ vo forme 2% Vašich daní, ktoré sú pre nás najdôležitejším zdrojom finančných prostriedkov. Pomocou nich môžeme pomôcť Vašim deťom v materskej škole realizovať ich túžby a potreby.

Naše občianske združenie bolo zaregistrované 16.12.2002 a naplno začalo pracovať pridelením IČO 9.12.2010.

Poslaním združenia je podpora projektov: – „Zelená škola“ a „Technika hrou“ realizovaných v materskej škole
– v oblasti ekologizácie a zveľaďovania vonkajšieho prostredia materskej školy
– skvalitnenia prostredia materskej školy z hľadiska rozvoja duševného a fyzického zdravia detí
– skvalitnenia a zefektívnenia výchovno-vzdelávacieho procesu

Financie

V roku 2011 OZ po prvý krát získalo finančné prostriedky najmä vďaka 2% z Vašich daní. Zo získaných prostriedkov boli zakúpené:

– hracia veža Kremienok a Chocholúčik na školskom dvore
– šatníkové skrinky a lavičky vo všetkých šatniach materskej školy
– registrácia domény www.msprofesorasaru.eu
– drevené detské lehátka s matracom
– koberce v triedach
– laserová tlačiareň pre formáty do A3
– detské paplóny a vankúše
– strunové hojdačky a lanový tunel na školský dvor
– šmýkačka a lezecká stena do svahu
– altánok využívaný ako vonkajšia učebňa pre deti
– búdky na hniezdenie rôznych vtáčikov

Detské lehátka, hojdačky, tunel, lezecká, šplhacia stena a šmýkačka aj hracia veža Kremienok a Chcholúšik boli zakúpené s finančnou podporou ZRŠ.

Identifikačné údaje

Občianske združenie
„Tvorivé dieťa v materskej škole Ladislava Sáru“

Sídlo:         ul. Prof. Sáru 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO:           42 192 471
Číslo účtu: SK34 8330 0000 0022 0172 5269
Kontakt:     Marcela Kováčová, 0908 642 096

Poukázanie 2 % daní

Vážení rodičia a priatelia, týmto by sme Vás chceli poprosiť o príspevok pre naše OZ vo forme 2% Vašich daní, ktoré sú pre nás najdôležitejším zdrojom finančných prostriedkov.
Pomocou nich môžeme pomôcť Vašim deťom v MŠ realizovať ich túžby a potreby a naše projekty.