Občianske združenie Tvorivé dieťa v materskej škole Ladislava Sáru

Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy, týmto by sme Vás chceli poprosiť o príspevok pre naše OZ vo forme 2% Vašich daní, ktoré sú pre nás najdôležitejším zdrojom finančných prostriedkov. Pomocou nich môžeme pomôcť Vašim deťom v materskej škole realizovať ich túžby a potreby.

Naše občianske združenie bolo zaregistrované 16.12.2002 a naplno začalo pracovať pridelením IČO 9.12.2010.

Poslaním združenia je podpora projektov: – „Zelená škola“ a „Škola zmena“ realizovaných v materskej škole
– v oblasti ekologizácie vonkajšieho prostredia materskej školy
– skvalitnenia vnútorného prostredia z hľadiska rozvoja duševného a fyzického zdravia detí
– skvalitnenia a zefektívnenia výchovno-vzdelávacieho procesu

Financie

V roku 2011 OZ po prvý krát získalo finančné prostriedky najmä vďaka 2% z Vašich daní. Prostriedky získané do konca roka 2015 boli použité pre MŠ nasledovne:

– hracia veža CUBBY so šmýkačkou na školskom dovre + poistenie
  šatníkové skrinky a lavičky 96 ks vo všetkých šatniach materskej školy
– registrácia domény www.msprofesorasaru.eu
– detské lehátka s matracom 69 ks (žltá, zelená a červená trieda)
– koberce 3 ks (Biela, Žltá a Zelená trieda)
– laserová tlačiareň pre formáty do A3
– detské paplóny a vankúše
– strunové hojdačky a lanový tunel na školský dvor
– lezecká, šplhacia stena a šmýkačka na školský dvor
– jedinečný altánok využívaný ako vonkajšia učebňa pre deti

Detské lehátka, hojdačky, tunel, lezecká, šplhacia stena a šmýkačka boli zakúpené s finančnou podporou ZRŠ.

Identifikačné údaje

Občianske združenie
„Tvorivé dieťa v materskej škole Ladislava Sáru“

Sídlo:         ul. Prof. Sáru 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO:           42 192 471
Číslo účtu: SK06 7500 0000 0040 2223 2687
Kontakt:     Marcela Kováčová, 0905825764

Poukázanie 2 % daní

Vážení rodičia a priatelia, týmto by sme Vás chceli poprosiť o príspevok pre naše OZ vo forme 2% Vašich daní, ktoré sú pre nás najdôležitejším zdrojom finančných prostriedkov.
Pomocou nich môžeme pomôcť Vašim deťom v MŠ realizovať ich túžby a potreby.

Ak ste sa rozhodli nám pomôcť, prikladáme potrebné tlačivá.