Rada školy pri MŠ Prof. Sáru 3, Banská Bystrica od mája 2016

1. Ing. Michal Vaško – zástupca rodičov (predseda)

2. Ing. Katarína Vongrejová – zástupca rodičov (podpredseda)

3. Mgr. Petra Ťažká – zástupca rodičov

4. Iveta Chrobáková – zástupca pedagogických pracovníkov

5. Eva Kendiová – zástupca nepedagogických pracovníkov

6. Mgr. Renáta Kršková – zástupca organizácie,
    ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní

7. Ing. Andrej Leitner – zástupca delegovaný mestským zastupiteľstvom