Rada školy pri MŠ Prof. Sáru 3, Banská Bystrica na obdobie 2020 - 2024

1. Mgr. Marián Valent, PhD. – zástupca rodičov (predseda)

2. Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. – zástupca rodičov (podpredseda)

3. RNDr. Magdaléna Renčová, PhD. – zástupca rodičov

4. Iveta Chrobáková – zástupca pedagogických zamestnancov

5. Margita Malíková – zástupca nepedagogických zamestnancov

6. Mgr. Renáta Kršková – zástupca delegovaný zriaďovateľom

7. Ing. Andrej Leitner – zástupca delegovaný zriaďovateľom