Rada školy pri MŠ Prof. Sáru 3, Banská Bystrica od mája 2016

1. Mgr. Adam Lehocký – zástupca rodičov (predseda)

2. MUDr. Zuzana Plintovičová – zástupca rodičov (podpredseda)

3. Mgr Petra Ťažká – zástupca rodičov

4. Iveta Chrobáková – zástupca pedagogických pracovníkov

5. Eva Kendiová – zástupca nepedagogických pracovníkov

6. Mgr. Renáta Kršková – zástupca organizácie,
    ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní

7. Mgr. Tomáš Štrba, PhD.– zástupca delegovaný mestským zastupiteľstvom