Zelená škola

Na aktivitách medzinárodného programu Zelená škola pracujeme od roku 2018.

V roku 2021 sme získali medzinárodný certifikát Zelenej školy.

Charakteristika programu

„Cieľom programu je realizácia dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia. Zameriava sa na podporu školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia svoje environmentálne správanie“

 • www.zelenaskola.sk

 • Akčný plán Zelená škola 2018 2021

 • Akčný plán Zelená škola 2021 2023
 • V rámci programu sa aktuálne venujeme téme Odpad (bližšie pozrite akčný plán). V predchádzajúcom období sme sa venovali téme Zeleň a ochrana prírody, ktorá sa zameriava na problematiku rastlín a živočíchov. Prostredníctvom tejto témy sa deti učia porozumieť vzájomným vzťahom V prírode a tomu, akým spôsobom do nej zasahuje človek svojou činnosťou. Našim cieľom, ktorý sme si spoločne stanovili, je vytvoriť zo školského dvora učebné prostredie umožňujúce realizáciu prevažnej časti vzdelávacích aktivít z oblasti Človek a príroda zážitkovým učením. Kolégium zelenej školy tvoria rodičia detí navštevujúcich našu materskú školu a zamestnanci materskej školy.

  Trulli Trulli

  Ekoučebňa

  Miesto pre hru, učenie sa a oddych

  Ekoučebňa bola postavená v septembri 2018. Vznikol tak prekrytý priestor, ktorý je využívaný všetkými triedami v priebehu celého roka. Venujeme sa v nej rôznym vzdelávacím aktivitám najmä z oblasti Človek a príroda. Je zaujímavým priestorom pre spontánnu hru detí, poslúži aj ako úkryt pred nepriaznivým počasím. Učebňa je vybavená dreveným stolom a stoličkami, závesnými doplnkami umožňujúcimi uskladnenie materiálu, sieťou na vystavenie našich diel a produktov alebo umiestnenie rôznych pomôcok, či obrázkového materiálu. Na streche rastú rozchodníky, ktoré sme zasadili v snahe vytvoriť zelenú strechu a po bokoch sa šplhá mučenka, snažíme sa tak o jej čiastočné prekrytie vertikálnu zeleňou.

  Trulli Trulli

  Hmyzí domček

  Ubytovanie pre chrobáčiky s výhľadom na šetrne kosenú lúku

  Hneď oproti šetrne kosenej lúke stojí malý poschodový domček, ktorý zmajstroval dedko jednej z pani učiteliek. Vnútro naplnili deti lístím, šiškami a konárikmi. V každej izbičke je niečo iné, aby sa v ňom páčilo rozmanitým druhom hmyzu. Nezabudli sme ani na otvory pre včielky samotárky. Ako každý správny dom aj náš má menovky. Na jeho bočnej strane sú tabuľky s obrázkami a pomenovaniami tých druhov hmyzu, ktoré by v ňom mohli hľadať úkryt. Cestou na Horné ihrisko sa vždy s deťmi opatrne pozrieme, či v ňom niekoho nového nenájdeme.

  Trulli Trulli

  Blatová kuchynka

  Miesto, kde sa pripravujú tie najlepšie blatové jedlá

  V našej blatovej kuchynke usilovne varíme, pečieme, miešame, niekedy sa trochu umažeme, ale aj veľa nového objavíme. Pri hre experimentujeme s vodou, pôdou a pieskom. Manipulujeme s konárikmi – vareškami, lístím, či kamienkami. Učíme sa spolupracovať, počítať, poznávame vlastnosti zeme, vody, vzduchu a pozorujeme ich vzájomné pôsobenie. Kuchynku si môžeme presunúť, kde práve potrebujeme. Na „varenie a pečenie“ nám poslúži všetko, čo nájdeme v záhrade podľa sezóny.

  Trulli Trulli

  Interiérová zeleň

  Starostlivosť o izbové rastliny

  Jedným z našich cieľov je rozšíriť interiérovú zeleň vo vnútorných priestoroch. Využili sme rozmnožovanie pomocou odrezkov a presádzania častí rastliniek. O rastlinky sa počas celého roka spoločne staráme.

  Trulli Trulli

  Mravenisko

  Na našom školskom dvore obklopenom stromami žijú aj lesné mravce

  Veľké lesné mravce síce vzbudzujú rešpekt a keď sa cítia ohrozené, vedia aj uhryznúť, avšak my sme naučili spoločne s nimi žiť. Poskytujú nám nekonečné množstvo možností pozorovania drobných príbehov zo života mravcov, sú zákonom chránené a veľmi užitočné. Aby sme si vedeli lepšie predstaviť, ako žijú vo vnútri obrovského mraveniska, ktoré si vybudovali, namontovali sme vedľa mraveniska veľkú náučnú tabuľu, ktorú nám navrhla jedna mamička – výtvarníčka, členka nášho kolégia Zelenej školy.

  Trulli

  Ovocné stromy

  Od sadenice k slivke, jabĺčku...

  Od októbra 2018 si na našom Hornom dvore spokojne rastú slivka s jablonkou. So získaním a vysadením sadeníc nám pomohli rodičia, pri sadení sme pomáhali a pozorne sledovali ako sa to robí. Pozorujeme ako sa v priebehu roka menia a  dávame na nich pozor. Jablonka je starší presadený stromček. Už druhý rok nám na ňom na jeseň dozreli dve krásne jabĺčka.

  Trulli Trulli

  Šetrne kosená lúka

  Miesto pre motýle a včielky

  V záhrade sme vyčlenili miesto, ktorého kosenie je zabezpečované ručným kosením jeden, maximálne dvakrát ročne. Kvitnú na tu rôzne druhy lúčnych kvetov, ktoré sú lákadlom pre motýle a včielky. Deti môžu premeny lúky pozorovať počas celého roka. Kvietky, ktoré sme objavili, sme si odfotili a postupne ich dopĺňame do zbierky fotografií na plote hneď nad lúkou. Každá fotografia je označená názvom rastlinky, aby sme ich vedeli ja pomenovať. Každý rok sme zvedaví, čo nové na lúke objavíme a identifikujeme. Na takúto lúku sa postupne sťahuje viac druhov hmyzu, takže aj hmyzí hotel, stojaci rovno pri lúke, je stále viac vyťažený.

  Trulli Trulli

  Hniezdne búdky

  Aby mali kde hniezdiť vtáčiky

  Keď sa potíšku vyberiete na prechádzku po našej záhrade, môžete tu stretnúť zaujímavých vtáčích obyvateľov. Rozhodli sme sa, že im vytvoríme miesta na hniezdenie, aby sa im u nás lepšie darilo. Najprv sme sa poradili s pánom ornitológom s SOS Birdlife o tom, aké búdky sú do našej záhrady vhodné, koľko by sme si ich mali zaobstarať a ako ich čo najlepšie rozmiestniť, aby sa k  novým obyvateľom nedostala mačka alebo aby neboli v tesnom susedstve, ak to nemajú radi. Každý typ búdky je vhodný pre iné druhy vtáčikov. Niekoľko búdok sme kúpili, každá trieda zostavila aj vlastnú búdku z  predpripravených drevených dielov. Búdky nám pomohol vyvesiť otecko jedného z našich detí, ktorý sa venuje prácam vo výškach. Máme za sebou už aj zimné čistenie búdok a verte či nie, v niektorých sme našli hniezdočká z machu, ktorý rastie na našom Dolnom ihrisku. Ešteže je ho v našej záhrade vďaka stromom dostatok. /pd každou búdkou, alebo v jej blízkosti, je fotka jej obyvateľa – vtáčika aj s jeho menom. Fotografie vtáčikov sme vybrali presne podľa roho, aké sme u nás vypozorovali.

  Trulli Trulli

  Zimný úkryt pre ježka

  V tichom kúte záhrady za tekvicovým pareniskom možno býva ježko

  V mesiaci október sa náš dvor ukrýva pod perinu z farebného lístia. Každoročne objavujeme, akým zábavným a užitočným spôsobom sa dá využiť. Hráme sa s ním, všeličo z neho tvoríme, pri jeho hrabaní sa učíme sa pracovať s náradím. Využili sme ho aj pri tvorbe zimného úkrytu pre ježka, ktorý sme si označili. Ježko sa živí rôznymi druhmi hmyzu a  tým prispieva k udržiavaniu rovnováhy V prírodnom prostredí.

  Trulli Trulli Trulli

  KOMPOSTOVISKO

  Keďže v materskej škole sme nemali kompostovisko, zadovážili sme si ho a poskladali spolu s deťmi. Každý deň doň spolu vynášame zvyšky z jedla (šupky z banánov, nezjedené kúsky ovocia a zeleniny) a aj pani kuchárky doň vyhadzujú odpad z očistenej zeleniny a ovocia. Do kompostoviska odnášame odpad aj z našich záhradiek. Keď kompost dozrie, používame ho do našich záhonov, ako prírodné hnojivo do našich záhonov. Bioodpad nie je odpadom, ale hnojivom.

  Trulli

  NÁTIERKOVÉ STREDY

  Každú stredu si deti sami natierajú nátierku na chlebík alebo rožok. Upevňujeme u nich takto sebaobslužné zručnosti. Cieľom aktivity je motivovať deti k jedeniu nátierok a neplytvať jedlom. Deťom viac chutí chlebík , ktorý si sami natrú.

  Trulli Trulli

  SEZÓNA PRÍPRAVA JEDLA DEŤMI

  Pečenie medovníkov

  Trulli Trulli

  Zeleninoví panáčikovia

  Trulli Trulli

  Sušené jablká

  Trulli

  Pečieme jablčník

  Trulli

  Pečenie rožkov

  Trulli Trulli

  Bylinkový čaj

  Trulli

  NEPLYTVÁME PAPIEROM

  Kreslíme na obidve strany papiera. Znovu sme zaviedli látkové uteráky z domu.

  Trulli Trulli

  DARČEK ŠETRNÝ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

  Na Veľkú noc deti pripravili pre rodičov prekvapenie. Do škrupinky od vajíčka zasadili žeruchu. Po vyrastení mohli doma deti spolu s rodičmi žeruchu skonzumovať.

  Trulli Trulli

  NEVYHADZUJ, OBNOV

  Deti si z domu doniesli staré oblečenie, ktoré malo na sebe nevyprateľnú škvrnu, fľak alebo dierku. Maľbou na textil vynovili oblečenie, aby sa nemuselo stať odpadom. Obnovené oblečenie sa stalo originálnym kúskom, ktoré má svoj príbeh a ktorý sa nikde kúpiť nedá.

  Trulli Trulli

  DARČEK KU DŇU MATIEK

  Deti vytvorili darček, ktorý neviedol k vyprodukovaniu odpadu. Zasadili si kvietok, bylinku do hlineného kvetináča. Aktivitou sme u detí rozvíjali cit k prírode. O rastlinku sa všetci museli postarať.

  Trulli Trulli

  TRIEDIME ODPAD

  Triedy aj šatne sme vybavili košmi na separovanie odpadu (sklo, papier, kov, plast). Učíme sa rozlišovať materiály z ktorých sú vyrobené predmety. Koše deti označili nálepkami predmetov, čo do ktorého patrí.

  Trulli Trulli

  EKO HLIADKA

  V materskej škole sme zriadili Eko hliadku, ktorú vždy tvoria deti z jednej triedy. Triedy sa striedajú po týždni. Deti postupne skontrolujú separovaný odpad v priestoroch celej materskej školy, pričom zistenia zapisujú spolu s učiteľkou. Každá trieda je hodnotená samostatne. Správnosť vytriedenia odpadu hodnotia smajlíkmi a krátkym textom čo sa podarilo a čo je potrebné zlepšiť. Každý týždeň takto každá trieda dostane správu o tom, ako sa jej podarilo odpad vytriediť.

  Trulli Trulli

  EXKURZIA NA SKLÁDKU ODPADU

  Predškoláci sa zúčastnili exkurzie na skládku odpadu v Šalkovej. Deti počas exkurzie zistili, čo sa deje s nevytriedeným odpadom a prečo je veľmi dôležité separovať a minimalizovať odpad. Mali možnosť vidieť aj postup pri kompostovaní biologického odpadu. Podarilo sa nám vidieť ako auto priviezlo a vyložilo zozbierané použité pneumatiky, ktoré budú odovzdané na ďalšie separovanie. Porozumeli tomu, že skládka odpadu nie je smetisko.

  Trulli Trulli

  VÝROBA RECYKLOVANÉHO PAPIERA

  Vo výtvarnom ateliéri Univerzity Mateja Bela deti vyrábali recyklovaný papier. Papier trhali na kúsky, stláčali, mixovali, miešali a naberali na sitá. Popri vlastnej činnosti pochopili, aký zložitý je proces výroby papiera a porozumeli procesu jeho recyklácie.

  Trulli Trulli

  PRÁCA S HLINOU

  Vo výtvarnom ateliéri Univerzity Mateja Bela deti vyrábali hlinené kvetináče, pričom sa naučili, že hlina je prírodný materiál nezaťažujúci životné prostredie. Každé dieťa si vyrobilo vlastný kvetináč, ktorý si zobralo domov a zasadilo si doň vlastnú rastlinku.

  Trulli Trulli

  BOX NA ZBER BATERIEK

  Do vstupných priestorov sme umiestnili valec, do ktorých môžu rodičia aj deti odovzdávať použité batérie. Batérie odovzdávame spoločnosti, ktorá sa zaoberá zberom a spracovaní tohto typu odpadu.

  Trulli Trulli

  VZDELÁVACIE AKTIVITY

  O elektroodpade

  Trulli Trulli

  O separovaní odpadu

  Trulli Trulli